Πάμε για δεύτερη χρεοκοπία εκτιμούν αναλυτές. Στα όρια της απόλυτης ανυποληψίας η ευρωζώνη (sofokleous10:  http://bit.ly/bFIsoR)