Τα Χρέη των κρατών της Ευρώπης (ποσοστό επί του ΑΕΠ) για το 2009 (Heatmap)

tppeurope2