Αλλοι χρωστούν, εμάς βρίζουν! 10 φορές το ΑΕΠ της χρωστά η Ιρλανδία, 4 η Βρετανία, εμάς λένε PIGS (Εθνος: http://bit.ly/cnceF9)