“Χριστόφειον Άγος”. Ιστορίες για το νησί της Αφροδίτης και της… αναξιοπρέπειας. (Επενδυτής:  http://bit.ly/aplZof )