“Ιn retaliation, Israel sought stronger relations with Cyprus and Greece“. Χμ, έτσι εξηγούνται κάποια πράγματα…( Independent http://bit.ly/cr2ZOj)