Κουρσάροι εσωτερικής θάλασσας, περιμένουν τους τρομερούς ακτιβιστές, αυτούς που απειλούν μέχρι και με … παθητική αντίσταση http://bit.ly/9DP6jw