«Αναμφισβήτητα η πιο μεγάλη επιτυχία μας, υπήρξε η άρνηση της Κύπρου να δεχτεί σκάφη του στολίσκου ή επιβίβαση βουλευτών»-από το Israel News