Οι σχέσεις της Ελλάδας με τον Αραβικό Κόσμο και το Ισραήλ από τη δικτατορία έως σήμερα στη συνέντευξη του Δημοσιογράφου/Συγγραφέα Δ.Κωνσταντακόπουλου