«Κοινός παρονομαστής των μέτρων που πήραμε είναι η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, για να διατηρήσουμε καύσιμα την επόμενη μέρα» διακήρυττε τον περασμένο Απρίλιο ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στην προσπάθειά του να υποστηρίξει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, και την ώρα που γινόταν γνωστό πως περισσότεροι από 40.000 εργαζόμενοι απολύθηκαν κατά τον Μάρτιο, εξαιτίας και της δικής του καθυστερημένης νομοθέτησης.

Ενάμιση μήνα αργότερα, έρχεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) να εκθέσει ακόμα περισσότερο τον ίδιο, την κυβέρνηση και τα σχέδιά τους για τον κόσμο της εργασίας, καθώς αποκαλύπτεται πως προετοιμάζονται να δώσουν κρατικές εγγυήσεις που θα φτάσουν έως και το 80% δανείων που θα λάβουν επιχειρήσεις από τις τράπεζες, δίχως την οποιαδήποτε δικλείδα ασφαλείας που θα κατοχυρώνει τους εργαζόμενους, και φορολογούμενους πολίτες.

Μάλιστα, όχι μόνο οι κρατικές αρχές εξαφάνισαν την οποιαδήποτε πρόβλεψη για ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας, αλλά όπως διαπιστώνει κανείς στον φιλοκυβερνητικό και οικονομικό τύπο, μία τέτοια πρόβλεψη θεωρούνταν ως «αντικίνητρο» για την ένταξη επιχειρήσεων στις διατάξεις της ΕΑΤ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro2day που επικαλείται στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών, επτά στους δέκα πελάτες εξέφραζαν επιφυλάξεις για το εάν θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης λόγω της αντίληψης ότι θα απαγορεύονταν οι απολύσεις έως την εξόφληση του δανείου.

Όπως διαπιστώνεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), αλλά και την πληροφόρηση που ζήτησαν οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις που θα λάβουν δάνειο με κρατική εγγύηση δεν θα αναλάβουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας μέχρι την αποπληρωμή του, με ότι αυτό συνεπάγεται, κυρίως για τις μεγάλες εταιρείες που θα λάβουν μεγάλα ποσά.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων το ταμείο θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%, ενώ η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκειας έως πέντε έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Ακόμα, όπως αναφέρεται, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019 (στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως εκτός της εγγύησης, θα παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως 250 εκατ. Ξεκαθαρίζεται πως ως χαρτοφυλάκιο εγγυημένων δανείων νοείται το σύνολο των νέων δανείων, ανά τράπεζα, που έχουν εκταμιευθεί στο πλαίσιο της δράσης και πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ η κάθε τράπεζα, η οποία θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, υποχρεούται να παρακολουθεί τα παραπάνω δάνεια διακριτά από τις υπόλοιπες πιστώσεις της.

«Ιδιωτικοποίηση των κερδών και κοινωνικοποίηση κόστους και ζημιών»

«Χωρίς ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας θα δίνονται, τελικά, τα δάνεια με κρατική εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα» αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης.

Όπως σημειώνει, «θα συμβεί δηλαδή το πρωτοφανές. Επιχειρήσεις θα μπορούν να απολύουν ελεύθερα φορολογούμενους πολίτες από τους οποίους όμως θα έχουν λάβει προηγουμένως στήριξη μέσω κρατικής εγγύησης. Χαρακτηριστική περίπτωση ιδιωτικοποίησης του οφέλους και των κερδών και κοινωνικοποίησης του κόστους και των ζημιών».

Σύμφωνα με τον Γ. Δραγασάκη, «το ίδιο επιδιώκεται και με τη διάσωση μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων: Θέλουν δημόσιο χρήμα αλλά δεν θέλουν δημόσια συμμετοχή στα κέρδη της ανάκαμψης. Αν δεν καταργηθεί αυτός ο μηχανισμός, αν δεν αντικατασταθεί από μια νέα σχέση δημόσιου-ιδιωτικού δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κοινωνική δικαιοσύνη ούτε βιώσιμη ανάπτυξη».

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε την Αναπτυξιακή Τράπεζα για να στηρίξει την οικονομία και την εργασία, όχι για να δίνονται δάνεια χωρίς όρους. Η κυβέρνηση ΝΔ δεν αρκεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε, αλλά να το κάνει στο πλαίσιο του σκοπού που αυτά υλοποιήθηκαν» καταλήγει ο Γιάννης Δραγασάκης.