Δάνεια με κρατική εγγύηση αλλά χωρίς εγγύηση των θέσεων εργασίας από την κυβέρνηση

«Κοινός παρονομαστής των μέτρων που πήραμε είναι η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, για να διατηρήσουμε καύσιμα την επόμενη μέρα» διακήρυττε τον περασμένο Απρίλιο ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στην προσπάθειά……