Εκείνη η πρόταση του ΓΑΠ να μας κάνει Δανία του Νότου ισχύει; Μάλλον θα τη δεχτούμε. (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/b6SLJe)