Δεκέμβρης 2008: Η εξέγερση που προέβλεψε την κρίση.