Θα μπορέσει η Γαλλία να στήσει μια γραμμή μαζινό για την ανάσχεση της ισχύς του κλαμπ του Βερολίνου; (Εθνος: http://bit.ly/9mJl9t)