Να μην προχωρούν σε διακοπή παροχών κοινής ωφέλειας (φως,νερό, φυσικό αέριο κ.λ.π) καλεί τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε όλη την χώρα ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Όπως επισημαίνει το μέτρο αυτό πρέπει να ισχύσει όσο βρισκόμαστε σε καθεστώς τραπεζικής αργίας ενώ για οποιαδήποτε μεταβολή στο καθεστώς αυτό πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτές.
 
Η Ανεξάρτητη Αρχή, σε ανακοίνωση που εξέδωσε , αναφέρει ότι έχει δεχθεί τηλεφωνήματα πολιτών, οι οποίοι επισημαίνουν πως λόγω της τραπεζικής αργίας, δεν έχουν καταφέρει ή δεν μπορούν να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς προς τις εταιρείες παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε χθες επείγουσα επιστολή στις εταιρείες ΔΕΗ Α.Ε., ΕΥΔΑΠ Α.Ε., EΥΑΘ Α.Ε., Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε., Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε., Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε., και ζητάει τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών.
 
Το ζήτημα αυτό, είναι πρωταρχικής σημασίας “για την αξιοπρεπή, ασφαλή και υγιή διαβίωση των πολιτών-καταναλωτών, πολύ περισσότερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αρχής. Ζητείται δε, από τις διοικήσεις των ως άνω εταιρειών, να μην προχωρήσουν σε διακοπή παροχής, τουλάχιστον όσο διαρκεί η τραπεζική αργία, και να ενημερώσουν σχετικώς το κοινό.