Δεν τα φτιάχνουν όπως παλιά. Μηχανική βλάβη παρουσίασε το «Αμάλθεια» που βρίσκεται περικυλωμένο (ιn.gr http://bit.ly/9eCBtC)