Τοπική πορεία των εργαζόμενων της ευρύτερης περιοχής του Περιστεριου, με έμφαση στους εργασιακούς χώρους που βρίσκονται σε κινητοποίηση (ALTER, Λουκίσα, Μυλωνάς) την Τετάρτη, στις 16:00 στην πλ. Μπουρναζίου