Οι δύο Σύλλογοι αποφάσισαν να διαφοροποιήσουν τη στάση τους από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο που κήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία σε όλη τη χώρα.