Διακοπές σε camping: Σε μεγάλες λευκές τέντες θέλουν να κρατήσουν το πλήρωμα του στόλου της ελευθερίας (AP: http://bit.ly/dzJnY3)