Από το Vacation στο Day-cation. Στα δάχτυλα ενός χεριού, απρόσεκτου χειριστή σέγας, μετριούνται οι ημέρες διακοπών στις ΗΠΑ (Slate: http://bit.ly/a6lYOj)