Η κίνηση γίνεται στο πλαίσιο των ενεργειών διαμαρτυρίας κατά του προσχεδίου του Ασφαλιστικού, το οποίο προβλέπει – μεταξύ άλλων – την επιβολή εισφορών 27% επί του εισοδήματος, με τη μορφή είδους κεφαλικού φόρου.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας θα συμμετέχουν και όλοι οι επιστημονικοί φορείς της χώρας μετά από σχετική απόφασή τους.

Οι επιστημονικοί φορείς επαναλαμβάνουν ότι ο όποιος διάλογος πρέπει να γίνει επί τη βάσει του ασφαλίστρου και της παροχής.