Ο τίτλος της εφημερίδας είναι: «Η τρόικα απέτυχε» και φιλοξενεί άρθρο του Αλέξανδρου Κρητικού, ο οποίος είναι διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου.

Ο Α. Κρητικός αναφέρει ότι το μεγαλύτερο «επίτευγμα» της τρόικας κατά την πενταετία που βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι η μείωση των μισθών και των κοινωνικών δαπανών, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι σημαντικές δομικές αλλαγές.

«Η μεταρρυθμιστική διαδικασία υπό την τρόικα απέτυχε. Στα πέντε χρόνια, αυτό που κυρίως επετεύχθη ήταν η μείωση των μισθών και των κοινωνικών δαπανών. Οι σημαντικές δομικές αλλαγές δεν προχώρησαν.

Σε πολλές γειτονικές χώρες ακριβώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν και χωρίς μάλιστα οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε., πρόσφατα στη Σερβία. Στην Ελλάδα αντίθετα η γραφειοκρατία βρίσκεται στο ίδιο σημείο όπως πριν από πέντε χρόνια και η Ελλάδα δεν έγινε πιο ανταγωνιστική.

Όπως και πριν, λείπουν οι προϋποθέσεις ώστε να ξεδιπλωθούν οι μοντέρνες και νεωτεριστικές δυνάμεις που υπάρχουν», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο άρθρο του ο Αλέξανδρος Κρητικός, ενώ στο «κλείσιμο» του κειμένου αναφέρει ότι ένα ενδεχόμενο κούρεμα θα πρέπει να συνδυαστεί από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ώστε να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.