Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2016, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσιάστηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 1,324 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 194 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου για έλλειμμα 615 εκατ. ευρώ.
 
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 3,042 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,238 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για πλεόνασμα 1,065 δισ. ευρώ.
 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έφτασε τα 9.625 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 964 εκατ. ευρώ ή 11,1%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων  του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.
 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.104 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 322 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.
 
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (589 εκατ. ευρώ). 
 
Το Φεβρουάριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.411 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 571 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.455 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 335 εκατ. ευρώ.
 
Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (244 εκατ. ευρώ). 
 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν στα 8.301 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 976 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (9.277 εκατ. ευρώ).
 
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.941 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 961 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ.
 
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 195 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης και 27 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.
 
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.