Αυτές οι παραβιάσεις, όπως αναφέρει η απόφαση, προέρχονται από σειρά νομοθετικών μέτρων της περιόδου 2010-2014, τα οποία είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι η κατάσταση στην Ελλάδα απαιτεί επείγουσα προσοχή από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Επίσης, το Συμβούλιο Υπουργών με το Ψήφισμά του καλεί την ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί το συντομότερο και να άρει όλα τα νομοθετικά μέτρα που παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Η ΓΣΕΕ είχε ασκήσει συλλογική προσφυγή στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2014 η οποία επικαιροποιήθηκε το 2016, και παρουσιάσθηκε σε δημόσια ακρόαση ενώπιον του διεθνούς ελεγκτικού οργάνου τον Οκτώβριο του 2016.
 
Όπως υποστηρίζει η ΓΣΕΕ, το ψήφισμα των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί μια «μνημειώδη καταδίκη όσων εμπνεύστηκαν και επέβαλαν στην Ελληνική Δημοκρατία τα μνημονιακά μέτρα που πλήττουν βάναυσα την εργασία και, γενικά, την αξιοπρέπεια των εργαζομένων ενώ πέραν από τη μεγάλη πολιτική της σημασία, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που προσφέρεται για αξιοποίηση ενώπιον των ελληνικών και των διεθνών δικαστηρίων, για τους κοινωνικούς αγώνες που διεξάγονται με τα μέσα του δικαίου, εναντίον όλων των εμπλεκόμενων μερών».
 
Η ΓΣΕΕ καλεί το υπουργείο Εργασίας να καταργήσει άμεσα όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας που κρίθηκαν ότι παραβιάζουν και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και εκφράζει την πεποίθησή της ότι η απόφαση αυτή θα αξιοποιηθεί και από την ελληνική Δικαιοσύνη.