Σε λίγες εβδομάδεςθα αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο Εγγυήσεων για τις ΜμΕ, το οποίο θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση…