Υπάρχουν και «σταθερές αξίες». Δημοσιογράφοι και συγκροτήματα που τάσσονται πάντα στο πλευρό της κυβέρνησης. (Ιός: http://bit.ly/9SJG5q)