Οι δάσκαλοι της απάτης. Σε 4 δημοσκοπήσεις για το σύστημα υγείας των ΗΠΑ έβγαλαν 4 διαφορετικά αποτελέσματα (NYT: http://nyti.ms/c2TwDn)