Αυτό τονίζει η documenta14 σε ανακοίνωση – απάντηση σε καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας, πριν από λίγες ημέρες, ότι ο μισθός είναι μικρότερος απ' ό,τι είχε ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους, «προφανώς για να καλυφθεί το κόστος του μεσάζοντα».

«Λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων (200 άτομα) που απαιτήθηκε να προσληφθούν ταυτόχρονα και να απασχοληθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η documenta und Museum Fridericianum gGmbH συνεργάζεται για διαδικαστικούς λόγους, με πάροχο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, που ανέλαβε την ολοκλήρωση των συμβάσεων και των προσλήψεων των επιτηρητών, κατ' ανάθεση της documenta und Museum Fridericianum gGmbH.

Η documenta und Museum Fridericianum gGmbH διαχειρίστηκε την όλη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής προσωπικού και φέρει την πλήρη ευθύνη για τις συμβάσεις αυτές. Η αμοιβή του παρόχου υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού ουδόλως σχετίζεται με το ωρομίσθιο και/ή τις αποδοχές των επιτηρητών», αναφέρει ακόμη στην ανακοίνωση.