Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, τη Δευτέρα 20 Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Δωρεάν Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών». Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα μπορούν να καταθέτονται μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.
 
O Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα. Αρωγός της συγκεκριμένης δράσης, είναι ο Σύλλογος PALSO (Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Αχαΐας) καθώς και κάποια φροντιστήρια, όπως αναφέρει το thebest.gr.
 
Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπίες είναι τα ακόλουθα:
 
  1. Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017 (Ε1)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Αποδεικτικό για ύπαρξη στην οικογένεια ατόμου με αναπηρία ή με σοβαρό πρόβλημα υγείας (αν υπάρχει)
  5. Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας, μισθοδοσία ή σύνταξη γονέων
  6. Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας (αν υπάρχει)
  7. Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών
  8. Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πατρέων καταθέτουν : Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017, φωτοτυπία της κάρτας δικαιούχου και της ταυτότητάς τους.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία της Δημοτικής Μέριμνας – Κοραή 5, και ώρες 09:00-13:00.
 
Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων που θέλουν να ενημερωθούν ή να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη του προγράμματος Βάλια Αλεξανδρίδη : 2610.311561