Λαϊκό Μέτωπο και ενότητα της Αριστεράς, η λύση για την Ελλάδα της κρίσης: Κουβελάκης, Δουζίνας, Λαπαβίτσας, Μπράτσης (http://bit.ly/a4b3IA)