Παράγοντες όπως η δυσκολίες στα ταμειακά διαθέσιμα και έλλειψη ρευστότητας αναφέρθηκαν από τα μέλη του πάνελ ως οι κύριοι λόγοι που επέφεραν αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση των επιχειρήσεών τους και στη ζήτηση από του πελάτες κατά το ξεκίνημα του 2012.

Ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) – ένας σύνθετος δείκτης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει μια συνοπτική εικόνα της απόδοσης στη μεταποιητική οικονομία– υποχώρησε από τις 42 μονάδες του Δεκεμβρίου, καταγράφοντας 41 μονάδες τον Ιανουάριο.

Παραμένοντας σημαντικά κάτω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων, ο κύριος δείκτης υπέδειξε ακόμα μία απότομη επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών και επέκτεινε την τρέχουσα περίοδο συρρίκνωσης σε 29 συνεχείς μήνες.

Η παραγωγή υποχώρησε με ρυθμό ρεκόρ στην ιστορία της έρευνας κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου (η έρευνα διεξάγεται από το Μάιο του 1999). Ο εξασθενημένος όγκος νέων παραγγελιών παρέμεινε ο κύριος παράγοντας, ο οποίος οδήγησε την παραγωγή σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι νέες εργασίες μειώθηκαν απότομα σε σύγκριση με το τέλος του 2011. Η έλλειψη ρευστότητας και οι δυσκολίες στα ταμειακά διαθέσιμα αναφέρθηκαν ως οι λόγοι που υποδαύλισαν τη δυνατότητα των εταιρειών για ομαλή διεξαγωγή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών εξακολούθησαν να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, αλλά με σχετικά μετριότερο ρυθμό σε σύγκριση με την επιδείνωση που καταγράφηκε στις συνολικές νέες εργασίες. Σύμφωνα με μέλη του πάνελ, το ασθενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί είχε αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές.

Οι δείκτες της παραγωγικής ικανότητας υπέδειξαν ότι η χρησιμοποίηση των πόρων παρέμεινε κάτω από τα συνήθη όρια, με αποτέλεσμα οι αδιεκπεραίωτες εργασίες και η απασχόληση να εξακολουθούν να μειώνονται με απότομο ρυθμό. Ο μειωμένος όγκος πωλήσεων ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στον περιορισμό τόσο των ανεκτέλεστων εργασιών όσο και του αριθμού εργαζομένων.

«Δυστυχώς, το 2012 ξεκίνησε για τον ελληνικό μεταποιητικό τομέα σχεδόν έτσι όπως τελείωσε το 2011, σε συνθήκες έντονης ύφεσης. Η παραγωγή μειώθηκε με ρυθμό ρεκόρ στην ιστορία της έρευνας, καθώς οι νέες παραγγελίες εξακολούθησαν να μειώνονται σημαντικά, δήλωσε ο Paul Smith, senior economist της Markit και συγγραφέας της έκθεσης για την έρευνα του ελληνικού Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών PMI.

«Με τις απαιτήσεις παραγωγής να μειώνονται και την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού να περιορίζεται υπό το άρτιο, τα επίπεδα απασχόλησης μειώθηκαν σημαντικά. Το βασικό θέμα της έρευνας του Ιανουαρίου ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ελληνικές εταιρείες με την έλλειψη ρευστότητας και τα ταμειακά διαθέσιμα. Το γεγονός ότι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης οδηγεί σε φαύλο κύκλο, καθώς οι εταιρείες δεν καταφέρνουν να χρησιμοποιήσουν τα πιστωτικά τους όρια και τους συνήθης τρόπους πληρωμής προκειμένου να διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με ομαλό τρόπο. Είναι απίθανο να παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση στον τομέα μέχρι να αλλάξουν τα προαναφερόμενα δεδομένα της τρέχουσας αρνητικής κατάστασης», πρόσθεσε.