Στο σημείο μηδέν η ασφάλεια του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος δυο χρόνια μετά τη φούσκα της Lehman Brothers. (Enet: http://bit.ly/9QvmJ2)