Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναφορά είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική. Συντάχτηκε μετά από πόρισμα ελέγχου ορκωτών ελεγκτών – συγκεκριμένα της εταιρείας MAZARS A.E. – και κάνει αναφορά σε “ισχυρές αποδείξεις τέλεσης του κακουργηματικού αδικήματος της απιστίας” και μάλιστα με την “επιβαρυντική της μορφή των καταχραστών του δημοσίου.”

Η  υπόθεση αφορά σε πωλήσεις που έκανε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης προς τις εταιρείες ΓΑΙΑ Α.Ε.ΒΕ. και ΒΕΛΠΑΖ Α.Ε. Μεγάλο μέρος αυτών των πωλήσεων δεν καλύπτονταν ως προς την εξασφάλισή τους από τους προβλεπόμενους όρους και κατέστη ανεπίδεκτο είσπραξης, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία οριστικοποίησε τη ζημιά των ανείσπρακτων απαιτήσεων στις οικονομικές της καταστάσεις.

Διβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στο marketfair.gr