Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 8,9% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι μείωσης 7,3% που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Χωρίς τα καύσιμα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών σημείωσε μείωση 9,5%, έναντι μείωσης 8,1% κατά τη σύγκριση του 2012 προς το 2011.