Υποχρεωτική τηλεργασία για το 50% του προσωπικού τους πρέπει να εφαρμόσουν από σήμερα (Τρίτη) όλες οι επιχειρήσεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εφόσον η εργασία μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, όπως προβλέπουν τα έκτακτα μέτρα για τον Νοέμβριο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώσουν αυτή την κίνηση στο ειδικό έντυπο «Εξ αποστάσεως εργασίας» του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», ενώ το 50% υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και φυσικά στον υπολογισμό δεν προσμετρώνται όσοι τεθούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

Σύμφωνα με το μέτρο, σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης δεν εφαρμόσει την τηλεργασία, βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να εναλλάσσονται οι εργαζόμενοι σε υποχρεωτική τηλεργασία ανά εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο, τροποποιώντας τη δήλωση στο σύστημα «Εργάνη».

Από το μέτρο εξαιρούνται: σχολεία – εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας, νοσοκομεία – δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, φαρμακαποθήκες, επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και ταχυμεταφορές.

Επίσης, για τον Νοέμβριο αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και προβλέπεται η προσέλευση και η αποχώρηση των εργαζομένων με βάρδιες.

Εξειδικεύοντας τα μέτρα:

α) Επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα ανά την επικράτεια υποχρεούνται, για τον μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Η προαναγγελία του αριθμού των εργαζομένων θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από τη δημοσιοποίηση της απόφασης σε ΦΕΚ, ήτοι καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, συμπληρώνοντας το έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Εντυπο ειδικού σκοπού».

γ) Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Όπως έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση, περισσότεροι από 500 κλάδοι και κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) εντάχθηκαν εκ νέου στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας και της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν αναλογικά για όσο ημέρες ισχύσει η αναστολή τους.

Ταυτοχρόνως το Δημόσιο εγγυάται την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού και όχι επί της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ. Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής θα έχουν έκπτωση ενοικίου 40% για τον μήνα Νοέμβριο.

Από την Τρίτη και για όσες επιχειρήσεις κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων. Άξιο σημασίας είναι ότι όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες κάτι που μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα ανεργίας καθώς τουλάχιστον στο πρώτο Lockdown υπήρχε απαγόρευση απόλυσης για 30 ημέρες.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που θεωρούνται πληττόμενες επειδή οι κύριοι (ή οι δευτερεύοντες με προϋποθέσεις) ΚΑΔ τους εντάσσονται στη διευρυμένη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ μπορούν να τεθούν σε αναστολή. Ο εργοδότης επιλέγει αν θα θέσει τμήμα ή ακόμη και το σύνολο –δηλαδή το 100% των μισθωτών του– σε αναστολή, κατ’ αρχήν για τον Νοέμβριο. Τέλος, για δύο μήνες επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ που έληξαν ή λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.