Συγκεκριμένα, 587.924 επί συνόλου 2.019.690 εργαζομένων, δουλεύουν με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και πληρώνονται με 393 ευρώ /μήνα μικτά, τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε περίπου 300 ευρώ καθαρά, για 5ήμερη εργασία 5 ωρών/μέρα.

Στο διάστημα Μαίου 2015 – Μαίου 2016, σημειώθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές:

  • Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,70%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,34% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,62%.
  • Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 2,89%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 10,69%.
  • Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 13,60%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,75% σε 46,70%.
  • Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,66%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,48%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,73%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,56% και στο σύνολο κατά 1,73%.
  • Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,41% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,89%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,24%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,03%.