Το προσχέδιο για την τελική απόφαση η οποία πρόκειται να υπογραφεί από τις 193 χώρες του ΟΗΕ που θα συμμετάσχουν από αύριο στη Σύνοδο Ρίο+20, υιοθετήθηκε σήμερα από τους αντιπροσώπους…