Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, που αφορά «ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας», αφού αποτυπωθούν από δορυφόρο, οι εκτάσεις που κάηκαν από πυρκαγιά σε όλη τη χώρα θα κηρύσσονται άμεσα αναδασωτέες.

Ο Σ. Φάμελλος έκανε λόγο για «σαφή βούληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προστασία και αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, η οποία θα διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στον χαρακτήρα και τη χρήση τους». Παράλληλα, δήλωσε ότι  όλες οι εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα παραμένουν ως τέτοιες στους δασικούς χάρτες «και θα γίνει ενημέρωσή τους με την απόφαση κήρυξης αναδάσωσης σε όποια χρονική στιγμή και αν αναρτηθούν ή κυρωθούν».

Στην εγκύκλιο προβλέπεται αύξηση ελέγχων και επιτήρηση καμένων εκτάσεων« με τη βοήθεια της αστυνομίας, των δασικών οργάνων και άλλων φορέων φύλαξης της φύσης, ώστε να αποκλεισθεί οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής χρήσης και καταπάτησης δασικής έκτασης».

Αναφέρεται ακόμα πως θα γίνεται αξιολόγηση αναγκαιότητας κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, που θα αποσκοπούν στην αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων. Ο τρόπος χρηματοδότησης των παραπάνω θα γίνεται μέσω συνεργασίας με τις Περιφέρειες και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.