Αίγυπτος, Ιορδανία, Ισραήλ και εκτόξευση πυραύλων. Τραυματίες 4 Ιορδανοί. (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/dnOrPd)