Οι παραιτήσεις οι οποίες ζητήθηκαν αφορούν τόσο κρατικά (1,176) όσο και αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια (401)

Παράλληλα οι εκκαθαρίσεις έχουν ήδη αγγίξει τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, τη Δικαιοσύνη, την εθνική υπηρεσία πληροφοριών (MIT), καθώς και το υπουργείο Οικονομικών, το γραφείο του πρωθυπουργού και τη διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων του κράτους.