Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψαν από κοινού οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Σάββατο.

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» αναφέρει η ΚΥΑ, με το πρώτο της άρθρο να αναφέρεται στο κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απαγόρευση «της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές».

«Ως προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που κατά τη δημοσίευση της παρούσας διαμένουν σε εστίες της περ. γ’ της παρ. 2 του παρόντος, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 25.3.2020 και διαρκεί έως και τις 10.4.2020» αναφέρεται παρακάτω στο ίδιο άρθρο.

Η απόφαση έχει αναστατώσει την φοιτητική κοινότητα, καθώς μετά από μία εβδομάδα και πλέον καραντίνας, φοιτητές από αρκετές πόλεις της χώρας αναγκάζονται να επιστρέψουν στα πατρικά τους σπίτια, αγωνιώντας για την υγεία της οικογένειάς τους και την δική τους.