Ο Μ.  Βουρνούς έστειλε την επιστολή «ενόψει του επερχόμενου ψύχους από τις επόμενες ώρες», όπως σημειώνει, και την κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και αστικής κατάστασης και αλλοδαπών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
 
Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος έδωσε στη δημοσιότητα και παλιότερες, προ ενός και δύο μηνών, ανάλογες επιστολές προς την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.