Η σημερινή απόφαση της ΕΚΤ, υπερέβη τις προσδοκίες της αγοράς, «ταΐζοντας» με ισχυρά κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η μείωση των ευρωεπιτοκίων και η αύξηση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, αποφασίστηκε από το ΔΣ της ΕΚΤ

Συγκεκριμένα, το ΔΣ της ΕΚΤ στη σημερινή συνεδρίαση του αποφάσισε:

– Μείωση του βασικού επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο μηδέν από 0,05%.

– Νέα μείωση των επιτοκίων οριακού δανεισμού στο 0,25% από 0,30%.

– Νέα μείωση του επιτοκίου καταθέσεων από τις τράπεζες κατά 10 μονάδες βάσης, σε νέα ιστορικά χαμηλά στο -0,4% στην προσπάθειά της να αποθαρρύνει τις καταθέσεις των τραπεζών ώστε να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα.

– Σε σχέση με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), η κεντρική τράπεζα αυξάνει το μηνιαίο όριο αγορών ομολόγων στα 80 δισ. ευρώ από τον Απρίλιο (από 60 δισ. ευρώ).

– Επιπλέον διευρύνει τη γκάμα των τίτλων που κάνει αποδεκτά. Ειδικότερα, όπως αναφέρει, θα εισάγει στη σχετική λίστα και ομόλογα επενδυτικής απόδοσης και από άλλες επιχειρήσεις, πλην τραπεζών.

– Επίσης, εισάγει από τον Ιούνιο τέσσερις νέες σειρές εργαλείων παροχής ρευστότητας (TLTRO), με ωρίμανση τεσσάρων ετών, με στόχο να προσφέρει φθηνή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης. Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ οι όροι χρηματοδότησης θα είναι ευνοϊκοί. Οι συνθήκες δανεισμού στις εν λόγω πράξεις μπορεί να είναι όσο χαμηλές είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.