Υποταχθείτε μας έλεγαν. Μαύρη αναφορά του Stratfor μας καλεί να βρούμε ξένους προστάτες. Πάλι; (http://bit.ly/d7bzlp)