Μαζική έξοδος δημοσίων υπαλλήλων θα παρατηρηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς περίπου 10.000 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία το 2013 μπαίνουν σε διαδικασία προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ενώ άμεσα βγαίνουν στη σύνταξη άλλοι 3-4.000 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κατοχυρώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου πρέπει να έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για τον ακριβή χρόνο ασφάλισής τους όχι μόνο στον φορέα που εργάζονται, αλλά και τυχόν συντάξιμη προϋπηρεσία από άλλους φορείς. Μάλιστα, προβλέπονται ποινές για όσους αποκρύψουν χρόνια και βέβαια συντάξιμη υπηρεσία που δεν θα δηλωθεί δεν θα προσμετρηθεί.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται σε καθεστώς εφεδρείας όσοι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου πλεονάζουν και χρειάζονται 2 χρόνια για να θεμελιώσουν πλήρη σύνταξη οι οποίοι τώρα απασχολούνται στους 36 φορείς υπό κατάργηση και συγχώνευση.