Σύμφωνα με τους Financial Times, θα πρέπει να αντικατασταθεί περισσότερο από το ένα τρίτο των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατά τις επόμενες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της εταιρικής διακυβέρνησης που διενεργείται από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Στο άρθρο αναφέρεται ότι 20 από τα 55 μέλη των διοικητικών συμβουλίων είναι πιθανό να αποτύχουν στην αξιολόγηση και τελικά θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο marketfair.gr