Το Electronic Intifada καταρίπτει τα σαθρά νομικά επιχειρήματα του Ισραήλ… και των συμμάχων του (ΕΙ: http://bit.ly/aF9BlB )