Το υπό ελληνική σημαία πλοίο, Ελεύθερη Μεσόγειος, κατέπλευσε στο λιμάνι του Ashdod