Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι διεξήχθησαν την 31η Μαΐου και την 1η Ιουνίου σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
 
Οι έλεγχοι, οι οποίοι θα συνεχιστούν, σχετίζονται με όλο το σύστημα διακίνησης και διαχείρισης των φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.), και τα αποτελέσματα αξιολογούνται από τους επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ.