Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 41 του νομοσχεδίου ικανοποιείται ουσιαστικά το αίτημα της γερμανικής καγκελαρίας προς την ελληνική κυβέρνηση για ελεύθερες ζώνες όπου εκεί αφενός θα εγκαθίστανται μεταποιητικές κι εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και θα διακινούνται εμπορεύματα χωρίς φόρους και δασμούς. Σύμφωνα με τις διατάξεις οι χώροι και οι προϋποθέσεις σύστασης των ελεύθερων ζωνών κι αποθηκών καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Σημειώνεται ό,τι σε άλλες χώρες όπου λειτουργεί ο θεσμός των ελεύθερων ζωνών οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι απασχολούνται με χαμηλότερα μεροκάματα.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διευκρινίζεται ότι: «Η εν λόγω ρύθμιση αφορά σε εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Εθνικής Τελωνειακής Νομοθεσίας και της υφιστάμενης σχετικής πρόβλεψης για την ύπαρξη και λειτουργία ελεύθερων ζωνών και ελεύθερων αποθηκών όπου ισχύει ειδικό τελωνειακό καθεστώς. Δεν αφορά σε καμία περίπτωση σε ζώνες ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας όπου επιτρέπονται αποκλίσεις από το εργασιακό καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας. Η αλλαγή που προωθείται αφορά αποκλειστικά στη δυνατότητα που θα δίνεται από το νόμο στον Υπουργό Οικονομικών να επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε εξαγωγικές επιχειρήσεις να εκτελούν ελαφρές μεταποιητικές δραστηριότητες εντός των συγκεκριμένων χώρων ώστε να επανεξάγουν τα προϊόντα χωρίς αυτά να υφίστανται κόστη εκτελωνισμού».