Ο εχθρός του εχθρού μου… Η προπαγάνδα πίσω από τη νέα συμμαχία με το κράτος του Ισραήλ. (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/aq09Js )